Nedsættelse af elafgiften

Den meget omtalte elafgift sænkes med 14 øre per 1. juli 2022 så den vil udgøre 76,3 øre / kWh ex. moms. Vi har regnet på hvad det vil betyde for dig.

Hvad er elafgift og hvorfor er det vigtigt for dig som elbilist?

Elafgiften er en afgift alle i Danmark betaler for hver kilowatt-time (kWh), de bruger i Deres hjem. I 2021 og frem til nu har den udgjort 90,3 øre / kWh ex. moms. Hvis vi indregner moms er afgiften på 112,875 øre / kWh. I april måned 2022 har den gennemsnitlige elpris inkl. alle tariffer og afgifter i Danmark været på ca. 305 øre / kWh. Det vil altså sige, at elafgiften har udgjort ca. 37% af den elpris du betaler. Som elbilist eller kommende elbilist vil du naturligt nok have eller få et noget højere elforbrug hvis du oplader din elbil derhjemme. En ændring i elafgiften er altså noget der har indflydelse på din samlede elregning.


En nedsættelse på 14 øre per kilowatt-time kan måske lyde af lidt, men hvis du kører ca. 20.000 km om året, vil du ca. skulle bruge 4.000 kWh til opladning af din elbil. Lader du kun hjemme kan besparelsen på opladning af din elbil for et år blive på 700 kr. Læs med for at finde ud af om det også gælder dig.


Hvad betyder nedsættelsen af elafgiften for dig som elbilist?

Nu hvor elafgiften bliver lavere skulle man umiddelbart tro at det ville betyde lavere udgifter for dig til at lade din elbil. Det er også tilfældet, men kun for én gruppe af elbilister - nemlig dem der har egen lader derhjemme og som ikke har lavet en refusions/service-aftale med nogen ladeløsnings-firmaer. Men lad os gå de forskellige situationer igennem, så du kan se hvad det kommer til at betyde for dig.


Vi har følgende syv mulige grupper du kan tilhøre:

  1. Clever Unlimited
  2. Clever Unlimited x Power
  3. Egen lader med refusions/service-aftale
  4. Egen lader uden refusions/service-aftale
  5. Egen lader med nedsat elafgift
  6. Clever Unlimited med nedsat elafgift
  7. Lader kun på offentlige ladere


Clever Unlimited

INGEN ÆNDRING: Med et Clever abonnement (Unlimited, All-in-One eller Mini) vil du ikke se nogen ændring i dine månedlige udgifter til opladning af din elbil. Det skyldes at både din egen elpris og Clevers tilbagebetalingssats nedsættes med de 14 øre / kWh ex. moms. Så selvom du betaler mindre til dit elselskab vil Clever også tilbagebetale mindre til dig. 


Clever Unlimited x Power

INGEN ÆNDRING: Har du et Clever x Power abonnement (Unlimited, All-in-One eller Mini) sker der ingen afregning for den strøm du bruger til at oplade din elbil. Sænkningen af elafgiften har derfor ingen betydning for dig.


Egen lader med refusions/service-aftale

INGEN ÆNDRING: Vi kender endnu ikke hvilke refusionssatser (altså det du får tilbagebetalt hver måned fra det firma du har en serviceaftale med) der vil blive gældende hos de forskellige udbydere af serviceaftaler per 1. juli 2022. Det mest sandsynlige er dog, at de alle nedsætter deres nuværende sats med et beløb svarende til den nedsatte elafgift. Dvs. 17,5 øre / kWh inkl. moms, hvilket for de fleste vil betyde en refusionssats på 94,5 øre / kWh per 1. juli mod 112 øre / kWh i dag.


Med denne forudsætning vil den nedsatte elafgift ikke have betydning for dig. Det skyldes at både din egen elpris og refusionssatsen nedsættes med det samme beløb. Så selvom du vil betaler mindre til dit elselskab vil du også få mindre tilbage i refusion.


Egen lader uden refusion/service-aftale

DINE UDGIFTER FALDER: Ejer du din egen ladeboks uden at have tegnet en refusions/service-aftale vil dine månedlige udgifter til opladning af din elbil falde. Det skyldes at din elpris falder med 14 øre plus moms. Så hvis du fx lader 4.000 kWh til din elbil på et år, vil du spare 700 kr eller hvad der svarer til 58 kr om måneden.


Egen lader uden refusion/service-aftale og du har nedsat elafgift

INGEN ÆNDRING: Bor du i et hus der registreret med el som den primære varmekilde (inkl. varme-pumper) betaler du en nedsat elafgift på 1 øre per kWh inkl. moms for det elforbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt. Dette vil forblive det samme når elafgiften sænkes, så nedsættelsen har altså ingen betydning for dig.


Clever Unlimited med nedsat elafgift

DINE UDGIFTER STIGER:Har du et Clever abonnement (Unlimited, All-in-One eller Mini) og du samtidig har nedsat elafgift vil dine månedlige udgifter til opladning af din elbil stige. Det skyldes at Clevers tilbagebetalingssats vil blive nedsat med 14 øre / kWh ex. moms - du får altså færre penge tilbage fra Clever end du gjorde tidligere. Og da din egenbetaling for strøm vil forblive den samme som hidtil, vil du opleve en stigning i dine lade-udgifter. Hvis du fx lader 4.000 kWh til din elbil på et år, vil din udgift stige med 58 kr om måneden svarende til 700 kr på et år.Lader kun på offentlige ladere

INGEN ÆNDRING: Uanset om du har et abonnement hos Clever eller E.ON så du kan lade frit på deres netværk, eller hvis du betaler for hver gang du lader på en offentlig ladestation, så vil nedsættelsen af elafgiften ikke have nogen betydning for dig. De forskellige udbydere kan naturligvis vælge at ændre priserne du lader til på standerne eller Clever og E.ON kan vælge at hæve deres abonnementspris. 

BEREGN SELV

Er du i tivivl om du stadig har den rigtige ladeløsning? Eller er du i gang med at finde din første oplader til opsætning derhjemme? Så gå ind på vores gratis side og få en 100% personlig beregning af hvilken ladeløsning der er billigst for dig.

Konklusion

På trods af at elafgiften sænkes vil det for langt de fleste elbilsejere ikke have nogen betydning i forhold til det, de bruger på at oplade deres elbil. Dog vil det for alle have en positiv betydning for elforbruget i resten af huset eller lejligheden, da man alt andet lige vil få en lavere elpris efter 1. juli 2022.


For elbilsejere er det kun dig, som har egen lader uden en refusions-/serviceaftale, som vil opleve lavere udgifter til opladningen. Har du nedsat elafgift og et Clever abonnement, vil du desværre få lidt højere udgifter hver måned til opladning af din elbil. Du kan se et samlet overblik her:

Elafgift ændring

Du kan læse mere om lempelsen af elafgiften i dette faktaark fra skatteministeriet: https://www.skm.dk/media/11084/lempelse-af-elafgiften-faktaark-t.pdf

Vil du holdes opdateret?