Nedsættelse af elafgiften

Den meget omtalte elafgift blev sænket med 14 øre per 1. juli 2022 så den nu udgør 76,3 øre / kWh ex. moms. Vi har regnet på hvad det betyder for dig.

Hvad er elafgift og hvorfor er det vigtigt for dig som elbilist?

Elafgiften er en afgift alle i Danmark betaler for hver kilowatt-time (kWh), de bruger i Deres hjem. I 2021 og frem til den 30. juni 2022 har den udgjort 90,3 øre / kWh ex. moms. Hvis vi indregner moms er afgiften på 112,875 øre / kWh. I april måned 2022 har den gennemsnitlige elpris inkl. alle tariffer og afgifter i Danmark været på ca. 305 øre / kWh. Det vil altså sige, at elafgiften har udgjort ca. 37% af den elpris du betaler. Som elbilist eller kommende elbilist vil du naturligt nok have eller få et noget højere elforbrug hvis du oplader din elbil derhjemme. En ændring i elafgiften er altså noget der har indflydelse på din samlede elregning.


En nedsættelse på 14 øre per kilowatt-time kan måske lyde af lidt, men hvis du kører ca. 20.000 km om året, vil du ca. skulle bruge 4.000 kWh til opladning af din elbil. Lader du kun hjemme kan besparelsen på opladning af din elbil for et år blive på 700 kr. Læs med for at finde ud af om det også gælder dig.


Update 24. juni 2022: Folketinget er blevet enige om midlertidige lempelser i elafgiften. Således vil elafgiften blive sænket med 4 øre/kwh ekskl. moms 1. oktober 2022 og yderligere 4,3 øre/kWh ekskl. moms 1. januar 2023. Konklusionerne nedenfor er stadig de samme, men det må forventes at uderbyderne af refusionsaftaler vil nedjustere deres refusionssatser tilsvarende.


Hvad betyder nedsættelsen af elafgiften for dig som elbilist?

Nu hvor elafgiften bliver lavere skulle man umiddelbart tro at det ville betyde lavere udgifter for dig til at lade din elbil. Det er også tilfældet, men kun for én gruppe af elbilister - nemlig dem der har egen lader derhjemme og som ikke har lavet en refusions/service-aftale med nogen ladeløsnings-firmaer. Men lad os gå de forskellige situationer igennem, så du kan se hvad det kommer til at betyde for dig.


Vi har følgende syv mulige grupper du kan tilhøre:

  1. Clever Unlimited
  2. Clever Unlimited x Power
  3. Egen lader med refusions/service-aftale
  4. Egen lader uden refusions/service-aftale
  5. Egen lader med nedsat elafgift
  6. Clever Unlimited med nedsat elafgift
  7. Lader kun på offentlige ladere


Clever Unlimited

INGEN ÆNDRING: Med et Clever abonnement (Unlimited, All-in-One eller Mini) vil du ikke se nogen ændring i dine månedlige udgifter til opladning af din elbil. Det skyldes at både din egen elpris og Clevers tilbagebetalingssats nedsættes med de 14 øre / kWh ex. moms. Så selvom du betaler mindre til dit elselskab vil Clever også tilbagebetale mindre til dig. 


Clever Unlimited x Power

INGEN ÆNDRING: Har du et Clever x Power abonnement (Unlimited, All-in-One eller Mini) sker der ingen afregning for den strøm du bruger til at oplade din elbil. Sænkningen af elafgiften har derfor ingen betydning for dig.


Egen lader med refusions/service-aftale

INGEN ÆNDRING: Alle udbydere af service/refusionsaftaler har sænket deres refusionssats per 1. juli 2022. Den nedsatte elafgift vil derfor ikke have betydning for dig. Det skyldes at både din egen elpris og refusionssatsen nedsættes med det samme beløb (stort set). Så selvom du vil betaler mindre til dit elselskab vil du også få mindre tilbage i refusion.


Det er dog værd at bemærke, at udbyderne har forskellige refusionssatser og ligeledes har sænket den med variende størrelser her per 1. juli 2022. I tabellen nedenfor kan du se hvad den aktuelle refusionssats er og hvor store ændringer de hver især har foretaget.


Har du Sperto som udbyder så vil du faktisk få en lavere udgift til opladning af din elbil fra 1. juli 2022. Det skyldes at Sperto kun nedsætter deres refusionssats med 5 øre/kWh. Da din elafgift nu er 17,5 øre lavere (inkl. moms) per kWh vil du for hver kWh du bruger til din elbil spare 12,5 øre i forhold til før 1. juli 2022. På årsbasis ved et forbrug på 4.000 kWh giver det 500 kr i besparelse. Det betyder ikke at Sperto nu er billigere end andre løsninger - de havde blot den laveste refusionssats inden 1. juli 2022.

UdbyderRefusion (øre/kWh)Ændring (øre/kWh)
Looad95.40-16.60
Norlys95.38-16.62
drivee95.00-17.00
DCC Energi95.00-17.00
Energi Fyn95.00-17.00
E.ON95.00-17.00
EV Biler95.00-17.00
HomeCharge95.00-17.00
Ladeklubben95.00-17.00
LIBLE95.00-17.00
OK95.00-17.00
Power Fuel95.00-17.00
Q895.00-17.00
Sperto95.00-5.00
Aura94.90-17.10
FDM94.90-17.10
Ampera94.50-17.50
Plug & Drive94.50-17.50
Velkommen94.50-17.50
Ladop94.00-18.00
Share94.00-16.00
TheCharger94.00-18.00
ZappMobility94.00-16.00
TakeCHARGE93.00-17.00
EVDK92.50-19.50
EVSE92.50-17.50

Egen lader uden refusion/service-aftale

DINE UDGIFTER FALDER: Ejer du din egen ladeboks uden at have tegnet en refusions/service-aftale vil dine månedlige udgifter til opladning af din elbil falde. Det skyldes at din elpris falder med 14 øre plus moms. Så hvis du fx lader 4.000 kWh til din elbil på et år, vil du spare 700 kr eller hvad der svarer til 58 kr om måneden.


Egen lader uden refusion/service-aftale og du har nedsat elafgift

INGEN ÆNDRING: Bor du i et hus der registreret med el som den primære varmekilde (inkl. varme-pumper) betaler du en nedsat elafgift på 1 øre per kWh inkl. moms for det elforbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt. Dette vil forblive det samme når elafgiften sænkes, så nedsættelsen har altså ingen betydning for dig.


Clever Unlimited med nedsat elafgift

DINE UDGIFTER STIGER:Har du et Clever abonnement (Unlimited, All-in-One eller Mini) og du samtidig har nedsat elafgift vil dine månedlige udgifter til opladning af din elbil stige. Det skyldes at Clevers tilbagebetalingssats vil blive nedsat med 14 øre / kWh ex. moms - du får altså færre penge tilbage fra Clever end du gjorde tidligere. Og da din egenbetaling for strøm vil forblive den samme som hidtil, vil du opleve en stigning i dine lade-udgifter. Hvis du fx lader 4.000 kWh til din elbil på et år, vil din udgift stige med 58 kr om måneden svarende til 700 kr på et år.Lader kun på offentlige ladere

INGEN ÆNDRING: Uanset om du har et abonnement hos Clever eller E.ON så du kan lade frit på deres netværk, eller hvis du betaler for hver gang du lader på en offentlig ladestation, så vil nedsættelsen af elafgiften ikke have nogen betydning for dig. De forskellige udbydere kan naturligvis vælge at ændre priserne du lader til på standerne eller Clever og E.ON kan vælge at hæve deres abonnementspris. 

BEREGN SELV

Er du i tivivl om du stadig har den rigtige ladeløsning? Eller er du i gang med at finde din første oplader til opsætning derhjemme? Så gå ind på vores gratis side og få en 100% personlig beregning af hvilken ladeløsning der er billigst for dig.

Konklusion

På trods af at elafgiften sænkes vil det for langt de fleste elbilsejere ikke have nogen betydning i forhold til det, de bruger på at oplade deres elbil. Dog vil det for alle have en positiv betydning for elforbruget i resten af huset eller lejligheden, da man alt andet lige har fået en lavere elpris efter 1. juli 2022.


For elbilsejere er det kun dig, som har egen lader uden en refusions-/serviceaftale, som vil opleve lavere udgifter til opladningen. Har du nedsat elafgift og et Clever abonnement, vil du desværre få lidt højere udgifter hver måned til opladning af din elbil. Du kan se et samlet overblik her:

Elafgift ændring

Du kan læse mere om lempelsen af elafgiften i dette faktaark fra skatteministeriet: https://www.skm.dk/media/11084/lempelse-af-elafgiften-faktaark-t.pdf

Ander læser også

Dyk ned i en af vores andre artikler om el og opladning.

Vil du holdes opdateret?