Sådan virker et Clever abonnement til opladning

Et abonnement på opladning har både fordele og ulemper. I denne artikel får du et indblik i, hvordan det virker, så du bedre kan vurdere, om det er den rigtige løsning for dig. Læse videre for at blive klogere på følgende:

Hvad er et ladeabonnement?

Hvad koster det?

Hvad er tilbagebetalingssatsen?

Skal du vælge et ladeabonnement?

LÆS OM CLEVERS ÆNDRINGER

Clever ladeabonnement

Hvad er et ladeabonnement?


Et abonnement til opladning af din elbil er i princippet skruet sådan sammen at du betaler et fast beløb hver måned og så kan du lade så meget som du har brug for. Dvs med et ladeabonnement betaler du det samme beløb hver måned uanset hvor meget du lader. I Danmark er det primært Clever og E.ON der tilbyder disse abonnementer til opladning af din elbil som kombinerer opladning hjemme og ude.


Abonnementer til ren udeladning tilbydes også af IONITY som er et samarbejde mellem BMW (inkl. Mini), Hyundai, Kia, Mercedes og Volkswagen (inkl. Audi, Skoda og Porsche). Typisk følger der et års gratis abonnement med ved køb af en ny bil hos et af disse mærker. IONITY har flere forskellige abonnementstyper som både kan dække over fri opladning til at man betaler en reduceret pris per kWh. Prisen på disse IONITY abonnementer er desuden forskellige for de forskellige bilmærker.


Clever har også et abonnement som udelukkende dækker opladning på deres ladenetværk (Clever Unlimited Network). Med dette abonnement kan man frit lade på Clevers ladenetværk for en fast månedlig pris. Denne løsning vil kun være relevant hvis du ikke har mulighed for at påsætte en lader hjemme hos dig selv.


Men hvad koster disse abonnementer så? Og er det virkelig en fast pris hver måned for ubegrænset opladning? Læs videre for at få svaret.


Hvad koster et ladeabonnement?


For at kunne svare på hvad et ladeabonnement reelt koster så bliver vi nødt til at se på de to forskellige typer hver for sig. Dette giver fin mening, da det sjældent vil give mening for dig at have et abonnement der kombinerer hjemme- og udeladning samtidig med du har et abonnement der dækker ren udeladning.


For nemheds skyld tager vi udgangspunkt i de abonnementer som Clever tilbyder, men på mange områder vil fx E.ON's produkter minde herom. Vi går ikke nærmere ind i priserne for IONITY men du kan finde yderligere information her.


Abonnement til udeladning

Som nævnt ovenfor har Clever også et abonnement til dem som ikke vil eller kan få installeret en ladeboks derhjemme. Det skal dog bemærkes at dette abonnement kun kan købes samtidig med at du køber en elbil hos en af de bilmærker som Clever samarbejder med.


Prisen er 625 kr. per måned og så kan du frit lade på alle Clevers ladestationer - både destinationsladere, hurtigladere og lynladere. Du har med dette abonnement altså fuld sikkerhed for dine månedlige udgifter - de vil være 625 kr. uanset om du lader 1 kWh eller 1000 kWh.


Hvis du overvejer et abonnement udelukkende til udeladning så kan det være en rigtig god ide at tjekke hvor mange ladere Clever har sat op i dit område, så du sikrer dig at denne løsning giver mening for dig. Du kan tjekke ladepunkterne her.


Uanset om du kan lade hjemme eller ej, vil du på langture altid skulle lade. Det kan derfor være behjælpeligt med et overblik over de muligheder du har for at lade ude. Vi har lavet et overblik over de forskellige udbydere på en dedikeret side:

Abonnement til hjemme- og udeladning

Clever markedsfører deres abonnementer (Unlimited og All-in-one) som fri opladning hjemme og ude - altså at du kan lade så meget du vil men altid kun have en udgift på fx 749 kr. per måned. Som du kan se nedenfor vil dette ikke altid være tilfældet.


Den måde Clevers abonnement fungerer på er som følger:

  • Du betaler et fast beløb til Clever hver måned
  • Du betaler dit elselskab for den strøm du bruger til at oplade din elbil derhjemme (elpris x kWh-forbrug)
  • Clever betaler et beløb tilbage til dig hver måned baseret på den strøm du har brugt til at lade din elbil derhjemme og en given tilbagebetalingssats
  • Alt det strøm du lader på Clevers netværk af ladere afregnes der ikke for


Eksempler på månedlige udgifter ved et ladeabonnement

Da alt hvad du lader ude ikke koster dig noget, afhænger dine månedlige udgifter således af hvor meget du lader hjemme, hvad din elpris er og hvad Clevers tilbagebetalingssats er.


Eksempel 1: Elpris = Tilbagebetalingssats

Antal kWh du lader hjemme per måned: 300 kWh

Din gennemsnitlige elpris når du lader: 219 øre/kWh

Clever Unlimited abonnementspris: 749 kr/måned

Clevers gennemsnitlige tilbagebetalingssats: 219 øre/kWh


Betaling til Clever: 749 kr.

Betaling til elselskab: 657 kr.

Udeladning: 0 kr.

Clever tilbagebetaling: 657 kr.

Total: 749 kr.


Som det fremgår så vil din udgift være lige præcis de 749 kr. per måned som du betaler i abonnement. Det er fordi at Clevers tilbagebetalingssats er det samme som din elpris. I det tilfælde vil det være lige meget hvor meget du lader derhjemme - din udgift per måned vil altid svare til abonnementsprisen.


Eksempel 2: Elpris mindre end Tilbagebetalingssats

Antal kWh du lader hjemme per måned: 300 kWh

Din gennemsnitlige elpris når du lader: 200 øre/kWh

Clever Unlimited abonnementspris: 749 kr/måned

Clevers gennemsnitlige tilbagebetalingssats: 219 øre/kWh


Betaling til Clever: 749 kr.

Betaling til elselskab: 600 kr.

Udeladning: 0 kr.

Clever tilbagebetaling: 657 kr.

Total: 692 kr.


I dette tilfælde vil dine månedlige udgifter faktisk blive mindre end de 749 kr. som du betaler i abonnement. Det er fordi du betaler mindre for din el end Clever betaler tilbage til dig. Så i dette tilfælde "tjener" du 19 øre per kWh du lader derhjemme. Hvis du har nedsat elafgift fx pga solceller, el- eller jordvarme, så vil din elpris være ca 122 øre/kWh lavere end normalt. Så her vil et abonnement fra Clever i langt de fleste tilfælde være en god ide.


Eksempel 3: Elpris større end Tilbagebetalingssats

Antal kWh du lader hjemme per måned: 300 kWh

Din gennemsnitlige elpris når du lader: 230 øre/kWh

Clever Unlimited abonnementspris: 749 kr/måned

Clevers gennemsnitlige tilbagebetalingssats: 219 øre/kWh


Betaling til Clever: 749 kr.

Betaling til elselskab: 690 kr.

Udeladning: 0 kr.

Clever tilbagebetaling: 657 kr.

Total: 782 kr.


I det sidste eksempel ender du med en månedlig udgift der er højere end abonnementsprisen på 749 kr. Det er fordi du her betaler mere for din strøm end Clever betaler tilbage til dig. For hver kWh du bruger koster det dig 10 øre oveni abonnementsprisen. Dvs hvis du havde brug for at lade 500 kWh om måneden ville de give en ekstra udgift på 55 kr. således at din totale udgift per måned ville blive 804 kr.Se dig for når ordet fri opladning nævnes

Som du kan se af det sidste eksempel, så kan du ikke være sikker på, at du med et ladeabonnement har en fast udgift hver måned uanset hvor meget du lader. Det kommer nemlig an på din elpris og Clevers tilbagebetalingssats. Derfor er det vigtigt at vide hvordan Clever beregner deres tilbagebetalingssats, hvilket vi belyser i næste sektion.


Fra starten af 2022 er Clever begyndt at tilbyde kombinationer af opladning og elaftale. Disse omtales som "x Power" og giver dig rent faktisk en reel fastpris-aftale på strøm til din elbil. Du kan læse flere detaljer om disse løsninger i vores artikel her.


Hvis du er interesseret i, hvad du ville skulle betale ved valg af et ladeabonnement skal du bare gå ind på vores gratis løsning, hvor du får beregnet hvad hver af de forskellige ladeløsninger vil koste baseret på lige præcis din situation og behov.

Hvad er tilbagebetalings-satsen?


Som beskrevet ovenfor er tilbagebetalingssatsen det som Clever betaler tilbage til sine kunder for hver kWh de har brugt til at oplade deres elbil derhjemme. Fra 1. april 2022 ændrer Clever deres tilbagebetalingssats så den baseres på den rå elpris i tidsrummet kl 23-06. Tidligere har de brugt gennemsnitsprisen for alle døgnets 24 timer. Clevers formål med den nye tilbagebetalingssats er, at deres kunder i højere grad benytter sig af intelligent opladning og lader deres bil på de tidspunkter, hvor der er mest vedvarende energi i nettet, lavest belastning, og også billigere elpriser. Som du læste tidligere vil dette dog også influere på hvor meget der tilbagebetales per brugt kWh til Clevers kunder.


Når vi på elbiil.dk beregner udgifterne til forskellige ladeløsninger er tilbagebetatling og refusion af elafgifter naturligvis vigtige elementer. Med Clevers nye måde at beregne tilbagebetalingssatsen på har vi også tilpasset vores beregninger for netop Clevers abonnementer. Vi vil for nuværende bruge en sats på 219 øre/kWh. Læs videre nedenfor og se hvordan vi er kommet frem til det. Du kan nemlig også selv få gavn af læsningen da du kan blive lidt klogere på de rå elpriser og hvordan den endelige elpris bliver opgjort.


Estimering af fremtidig tilbagebetalingssats

Clever går over til at lave tilbagebetalinger hver måned i stedet for hvert kvartal som det er tilfældet nu. Den måde Clever vil opgøre hvor meget de skal betale tilbage til deres kunder er defineret således:


Tilbagebetalingssatsen vil være et gennemsnit af elprisen i tidsrummet kl. 23-06* den pågældende måned, baseret på spotprisen i Danmark, inkl. tariffer, transport og afgifter.


Dvs. at man vil få en forskellig tilbagebetalingssats hver måned som varierer med spotprisen på el i Danmark mellem kl. 23-06. Dertil skal lægges elafgift, tariffer og moms. Regnestykket ser derfor således ud:

Tilbagebetalingssats = Spotpris + Elafgift + Nettarif + Systemtarif + Moms


Spotpris:

  • Da den gennemsnitlige spotpris varierer fra måned til måned, må vi lave et estimat herfor som kan bruges i vores beregninger. Vi mener, det bedste pejlemærke for en gennemsnitlige spotpris mellem kl. 23-06 for 2022 og frem er at kigge på hvad gennemsnittet var for hele 2021. Vi har derfor hentet de nødvendige data fra Energinet for at kunne beregne dette gennemsnit.
  • Den gennemsnitlige spotpris i tidsrummet kl. 23-06 i Danmark i 2021 var på 51,75 øre/kWh eksklusiv moms.


Elafgift:

  • Elafgiften er per 1. januar 2022 på 90,3 øre/kWh eksklusiv moms.


Tariffer:

  • Nettarif: Clever benytter et gennemsnit af nettariffer på tværs af netselskaberne som pt. er sat til 22 øre/kWh eksklusiv moms.
  • Systemtarif: Denne er baseret på Energinets nuværende sats på 11 øre/kWh eksklusiv moms.


Vi har nu alle de tal vi skal bruge for at kunne lave et estimat af Clevers tilbagebetalingssats:Clever tilbagebetalingssats

Resultatet er altså at Clever-kunder kan forvente at få tilbagebetalt 219 øre/kWh i gennemsnit hvis elpriserne fremadrettet er på niveau med priserne for 2021. Det er værd at bemærke at dette kun er et estimat, men vi mener dette er det bedst mulige bud. Vi vil dog løbende opdatere denne sats i tilfælde af ændringer i spotpriser, afgifter eller de af Clever anvendte tariffer.


Da elpriserne er højere i resten af døgnet end mellem kl 23-06, er det klart at det nu vil gøre en forskel for Clevers kunder om hvornår de oplader. Kigger man på den gennemsnitlige spotpris inkl. moms for alle timer på døgnet i 2021 var denne på 81,8 øre/kWh. Så i gennemsnit vil den nye tilbagebetalingssats være 17 øre/kWh lavere end tidligere.


Uanset hvilken ladeløsning du vælger vil det altid kunne betale sig at lade når strømmen er billigst med undtagelse af at du har lavet en fastpris-aftale med dit elselskab.


Med denne viden i baghånden kan du nu let oprette dig som bruger på app.elbiil.dk og automatisk få beregent hvilken ladeløsning der er billigst for dig.