Betingelsesvilkår for brug


Velkommen til elbiil.dk’s tjenester. 


Det er en betingelse for brug af elbiil.dk’s tjenester, at du læser og accepterer nærværende vilkår og betingelser. Din brug af Elbiil.dk anses som en accept af nærværende vilkår, der således udgør en bindende aftale mellem dig og Elbiil.dk.


Ved at tilgå eller bruge tjenesterne accepterer du at være bundet af denne aftale og erklærer, at du har læst og forstået dens vilkår. Vi anbefaler dig, at læse aftalen omhyggeligt, da den indeholder oplysninger om dine rettigheder og begrænsninger af disse rettigheder, såvel som et afsnit om gældende lovgivning og værneting ved tvister.


Hvis du ikke accepterer alle nærværende vilkår og betingelser, må du ikke bruge tjenesterne.


Hvis du har en elbiil.dk-konto og ønsker at ophæve denne aftale, kan du til enhver tid gøre dette ved at skrive til hallo@elbiil.dk og ikke længere tilgå eller gøre brug af tjenesterne.


1.0 Definitioner


“Vi”, “os” og “vores” henviser til elbiil.dk.

“Tjenester” henviser til services og produkter, der leveres af elbiil.dk.

“Du” og “dig” henviser den person, virksomhed, erhvervsorganisation eller andre juridiske personer, der gør brug af tjenesterne og/eller bidrager med indhold til dem.

“Indhold” henviser til tekst, links, grafik, fotos, lyd, videoer, data, kode og oplysninger af enhver art som du kan bidrage med, få vist, tilgå eller på anden måde kan bruge igennem elbiil.dk’s tjenester.

“Kontoejere” henviser til registrerede brugere af vores tjenester.


2.0 Formål

elbiil.dk er udelukkende rettet mod personligt, ikke-kommercielt brug, hvilket betyder at tjenesterne udelukkende bør bruges direkte af dig som privatperson - eller dig som din virksomheds juridiske autoritet - med henblik på køb af en elbil eller ladeløsning. 

 

Tjenesterne udbydes for at hjælpe dig til at:


 1. Kunne finde den elbil, der opfylder dine ønsker og behov
 2. Kunne skabe et fuldt overblik over, hvad det koster dig at have en elbil
 3. Kunne finde den bedste ladeløsning til dig


For at sikre at vores tjenester altid på bedst mulig vis lever op til dette formål, kan vi ændre eller på anden måde justere nærværende aftale i henhold til vilkårene og betingelserne heri. Med din fortsatte tilgang til eller brug af tjenesterne efter sådanne ændringer træder i kraft, accepterer du den opdaterede eller ændrede aftale.


Ændringer i nærværende aftale noteres med datoen for, hvornår opdateringerne senest blev foretaget i denne aftale, nederst på siden. Vi underretter kontoejere om væsentlige ændringer i nærværende vilkår og betingelser ved at sende en meddelelse til den e-mailadresse, der er knyttet til kontoejerens profil.


Vi anbefaler at du:


 1. Jævnligt besøger denne side, for at kunne holde dig ajour med den seneste udgave af denne aftale.
 2. søger professionel rådgivning, hvis din brug af elbiil.dk ikke kan hjælpe dig af med din tvivl om konsekvenserne ved at erhverve dig en elbil og/eller indgå aftaler med produktudbydere af ladeløsninger.


3.0 Din brug af tjenesterne

Som en betingelse for din brug af tjenesterne garantere du, at:


 1. Du har juridiske autoritet til at indgå denne aftale og til at bruge tjenesten i henhold til alle vilkår og betingelser heri
 2. Du, hvis du er kontoejer, vil beskytte dine kontooplysninger, holde øje med og påtage dig det fulde ansvar for enhver brug af din konto af andre end dig selv.
 3. Du er mindst 17 år gammel, eller ældre, såfremt lokal lovgivning i visse jurisdiktioner har et højere alderskrav, som det kræves for at oprette en konto, bruge tjenesten og bidrage med indhold til tjenesten.
 4. Alle oplysninger du må bidrage med til tjenesten er sande, nøjagtige, opdaterede og fuldstændige.


3.1 Kontoejer

For at få adgang til visse dele af tjenestens funktioner skal du oprette en konto og dermed blive kontoejer. Når du opretter en konto, skal du oplyse fulde og nøjagtige oplysninger. Du er eneansvarlig for den aktivitet, der finder sted på din konto, herunder interaktion og kommunikation med andre, og du skal derfor beskytte din konto. Hvis du er kontoejer, betyder dette, at du accepterer altid at holde dine kontaktoplysninger opdaterede.


Hvis du opretter en konto til erhvervsformål og accepterer denne aftale på vegne af en virksomhed, organisation eller anden juridisk person, erklærer og garanterer du, at du har tilladelse til at gøre dette og har bemyndigelse til at binde denne juridiske person til denne aftale. Dermed henviser termerne "du" og "dine", som de anvendes i denne aftale, til denne juridiske person, og den enkeltperson, der handler på vegne af virksomheden, kaldes for en "virksomhedsrepræsentant".


Du er indforstået med, at noget af det indhold, du får vist eller på anden måde tilgår på eller via tjenesterne, anvendes til kommercielle formål, og at vi kan placere reklamer og kampagner fra betalende annoncører på tjenesten.


3.2 Udsendelse af mails

Når du bliver kontoejer, accepterer du samtidig at modtage e-mails fra os, herunder servicemails og nyhedsbreve. 


Du kan til hver en tid fortælle os, hvis du ikke ønsker, at vi bruger din personlige information til marketingsformål, eller hvis du ikke ønsker at blive kontaktet på nogen måde. 


Hvis du ønsker at afmelde dig vores servicemails og nyhedsbreve mm., bedes du e-maile "Afmeld" til hallo@elbiil.dk. Husk at tilføje dit navn, email og telefonnummer. Hurtigst muligt efter vi har modtaget mailen, sørger vi for at afmelde dig.


4.0 Privatlivspolitik

Alle personlige oplysninger du oplyser eller registrere i forbindelse med tjenesten, anvendes i overensstemmelse med vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.


Læs mere om vores privatlivspolitik


5.0 Ansvarsfraskrivelse


5.1 Oplysningers unøjagtighed

Oplysninger, software, produkter og tjenester, der er offentliggjort på eller på anden måde leveret af tjenesterne, kan være unøjagtige eller indeholde fejl. Vi bestræber os på, at alle oplysninger på hjemmesiden til enhver tid er korrekte, men garanterer og indestår ikke for dette eller brugen af oplysningerne i øvrigt, da vi udelukkende indhenter priser fra tredjeparter og deres hjemmesider. Vi garanterer således ikke for nøjagtigheden af, og fraskriver os ethvert ansvar for alle fejl eller andre unøjagtigheder vedrørende de oplysninger eller beskrivelse af elbiler og ladeløsninger samt de økonomiske beregninger, der er opført på tjenesterne.


Som tredjeparts serviceudbyder opdaterer vi købs- og leasingpriser månedligt, typisk inden den 10. i hver måned. Priserne kan være underlagt ændringer frem mod næste opdatering, og vi påtager os ikke ansvar for eventuelle prisændringer, unøjagtigheder eller fejl i priserne. For at sikre de mest præcise og opdaterede oplysninger om leasingpriser anbefaler vi altid, at du direkte kontakter den relevante forhandler. Vi stræber efter at levere nøjagtige oplysninger og retter op på fejl og unøjagtigheder, så snart de bliver opdaget. 


Generelt gælder det, at hvis oplysningerne på tjenesterne og relevant information på produktudbydernes hjemmesider ikke stemmer overens, så bør du tage udgangspunkt i informationen hos produktudbyderne.


5.2 Direkte eller indirekte tab

Vi er ikke ansvarlige for noget direkte eller indirekte tab, som følger af din brug af tjenesterne eller indgåelse af aftale med tredjeparts produktudbydere, medmindre det følger direkte af ufravigelig lovgivning.


5.3 Elbilernes egnethed

Vi udtrykker os ikke om de listede elbilers egnethed eller rigtighed, men stiller alene oplysninger, beregninger og alle sådanne informationer, produkter og ydelser til rådighed af eller via tjenesterne “i forhåndværende stand” uden nogen garanti af nogen art.


5.4 Vira og skadelige komponenter

VI fralægger os alle garantier og betingelser for, at tjenester, servere eller data, herunder e-mails, der sendes fra vores tjenester, er fri for vira eller andre skadelige komponenter. I det maksimale omfang, det er er tilladt i henhold til gældende lov, fralægger vi os hermed alle garantier og betingelser med hensyn til disse oplysninger, software, produkter og tjenester.

Vi gør opmærksom på, at det er op til dig selv at tage de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at ethvert link, som du trykker på, eller software, som du downloader, ikke indeholder vira, orme, trojanske heste, defekter eller andet skadeligt indhold.  


5.5 Ufravigelig lovgivning

Disse vilkår og betingelser og foregående ansvarsfraskrivelse påvirker ikke obligatoriske juridiske rettigheder, som man ikke kan undtages fra i henhold til gældende lovgivning.


Hvis lovgivning i det land, hvor du bor, ikke tillader en bestemt begrænsning eller fraskrivelse af ansvar, som beskrevet her, vil begrænsningen ikke være gældende. Ansvarsfraskrivelsen vil under alle andre omstændigheder være gældende i videst mulig udstrækning, som er tilladt af din nationale lovgivning. 


6.0 Ændring af tjenesten

Vi forbeholder os til enhver tid retten til at:

 

 1. Ændre vores vilkår for brugen af tjenesterne. Du er selv ansvarlig for at orientere dig i den senest opdaterede version af vilkårene, og din fortsatte brug af tjenesten nu eller efter offentliggørelsen af en hvilken som helst meddelelse om ændringer, vil indikere din accept af sådanne ændringer.
 2. Ændre, inddrage eller stoppe alle aspekter af tjenesten, herunder tilgængeligheden af tjenestens funktioner, databaser eller indhold
 3. Indføre begrænsninger for eller på anden måde indskrænke din adgang til hele eller dele af tjenesten uden varsel, for at forhindre uautoriseret adgang, tab af eller destruktion af data, eller hvor vi efter eget skøn vurderer, at du er i strid med en bestemmelse i nærværende aftale eller overtræder nogen lov eller regel.


7.0 Generelle bestemmelser


7.1 Skødesløshed

Du accepterer at forsvare og skadesløsholde elbiil.dk og dennes ejere og interessenter fra nogen som helst ansvarsholdelse, søgsmålsgrunde, krav, erstatninger, tab, skader, bøder, straffe eller andre udgifter eller omkostninger af nogen slags, herunder, men ikke begrænset til, rimelige juridiske og regnskabsmæssige gebyrer fremsat af tredjemand som følge af:


 • din misligholdelse af denne aftale eller dokumenter, der er henvist til heri
 • din overtrædelse af nogen lov eller tredjeparts rettigheder
 • din brug af tjenesterne.


7.2 Links

Tjenesterne kan indeholde links til websites, der drives af andre end os. Disse links er kun vejledende. Vi har ingen kontrol over disse websites og er ikke ansvarlige for deres indhold eller behandling af personlige oplysninger eller anden praksis på disse websites. 

Når vi medtager links til disse websites betyder det ikke, at vi anbefaler materialet på disse websites eller har forbindelse til dem, der driver disse websites.


7.3 Immaterielle rettigheder

Ophavsrettighederne til data, indhold og information, som bliver vist på tjenesterne, tilhører elbiil.dk eller produktudbyderne. Du må gerne printe, kopiere, overføre eller opbevare udtræk af materiale og information vist på tjenesterne til personligt, ikke-kommercielt brug. Enhver distribution af materiale, udover hvad der anses som privat brug, kræver samtykke fra os.


7.4 Inddragelse af kontonavn mm.

Vi forbeholder os ret til at inddrage ethvert brugernavn, kontonavn, tilnavn eller ethvert andet bruger-id af en hvilken som helst årsag uden at være ansvarlig over for dig.


7.5 Support og reklamation

Du kan få hjælp eller svar på dine spørgsmål eller kontakte os med ris eller ros ved at skrive til os på: hallo@elbiil.dk


Hvis du har klager eller indvendinger imod noget indhold, herunder upræcise, urigtige eller ulovligt indhold, som lægges op på tjenesten, eller hvis du mener, at materiale eller indhold, der offentliggøres på tjenesterne, krænker en ophavsret, som tilhører dig, kan du også kontakte os på ovenstående mail.

Herefter vil vi reagere på gyldige og korrekt underbyggede klager ved at foretage alle rimelige bestræbelser på at tilpasse eller fjerne indhold, der vurderes at være enten upræcist, urigtigt eller ulovligt.


7.6 Lovvalg og værneting

Disse vilkår er underlagt dansk ret hos de danske domstole, og der er intet i denne aftale, der begrænser vores ret til at overholde lovens håndhævelse eller andre juridiske henvendelser eller krav vedrørende din brug af tjenesterne eller oplysninger, der gives til eller indsamles af os, hvad angår denne anvendelse.


I det omfang, at det tillades i henhold til gældende lovgivning, accepterer du at indbringe et krav eller et søgsmål som følge af eller i forbindelse med din adgang til eller brug af tjenesterne inden to (2) år efter datoen, hvor kravet eller søgsmålet opstod, da kravet eller søgsmålet da ellers annulleres uigenkaldeligt.


Hvis det besluttes, at en del af nærværende aftale er ugyldig eller ikke kan håndhæves i henhold til gældende lovgivning, herunder uden begrænsning de garantiundtagelser og ansvarsbegrænsninger, som er beskrevet i denne aftale, vil den bestemmelse, som er ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses for erstattet af en bestemmelse, der er gyldig og kan håndhæves, og som mest præcist svarer til indholdet i den oprindelige bestemmelse, og resten af aftalen er fortsat gældende.


Websites og/eller apps, hvorfra tjenesterne kan tilgås, bliver muligvis ikke altid opdateret jævnligt eller regelmæssigt og skal derfor ikke registreres som redaktionelt produkt i henhold til relevant lovgivning.


Intet i nærværende aftale overdrager rettigheder eller goder til tredjeparter.


Du har ikke ret til at overføre dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til nærværende aftale til andre uden vores tilladelse.


Rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet heri, forbeholdes.


Senest opdateret: 11. januar 2024